ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Scholarships) อ่านรายละเอียดได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/XWi6k8

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนความสามารถพิเศษ (Special Talent Scholarships) สามารถติดตามรายละอียด ได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/cNRkB4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-415-2444 กด 1

Related posts

Biomedical Engineering in the Electronics Camp

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) นักเรียนระดับชั้นเกรด 7 และเกรด 8 เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์...
Read More