โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS)
ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Special Talent) 2017-18

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศในลิ้งค์
https://goo.gl/92i7Ci

ผู้สนใจกรุณานัดหมายเพื่อติดต่อขอซื้อใบสมัครสอบชิงทุน พร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หรือติดต่อ 088-892-6111 จ.- ศ. 08:30-16:30

KMIDS is pleased to announce that we are offering Special Talent scholarships for the academic year 2017-18

For more information, please visit the link: https://goo.gl/92i7Ci

Interested applicants must apply in-person at KMIDS by reserving an appointment at 088-892-6111 Mon-Fri 08:30-16:30

Related posts