ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560-61

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ตรวจสอบผลการสอบชิงทุนการศึกษา ได้ที่ https://tinyurl.com/mj2z4ug

Scholarship Decision Announcement for the academic year 2017-18

We would like to congratulate all the applicants who have received KMIDS academic scholarships

For full details, please go to https://tinyurl.com/mj2z4ug

Related posts

Biomedical Engineering in the Electronics Camp

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) นักเรียนระดับชั้นเกรด 7 และเกรด 8 เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์...
Read More