คอร์สหุ่นยนต์พื้นฐานสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

ดำเนินการสอนโดยทีม KMIDS ROBOTICS CLUB จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMIDS) ที่ชนะรางวัลมากมายในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ตัวอย่างรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติของทีม Robotics

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.

คอร์ส Junior Robotics Engineering สร้างพื้นฐานมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566

เหมาะสำหรับผู้ต้องการสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

คอร์ส Junior Robotics Engineering เน้นการสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การพัฒนาหุ่นยนต์ การเข้าใจในหลัก Programing เพื่อต่อยอดการเป็นนักนวัตกรรมในอนาคต

ในราคาเพียง 8,700 บาท จาก 12,000 บาท

ค่าใช้จ่ายของ คอร์ส Junior Robotics Engineering รวมทั้งหมดเพียง 8,000 โดยจะมีชั่วโมงเรียนรวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้รับทักษะความรู้ ที่จำเป็นในด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน

Slide 1
Junior Robotics Engineering
Slide 1
Junior Robotics Engineering
Slide 1
Junior Robotics Engineering
Slide 1
Junior Robotics Engineering
Slide 1
Junior Robotics Engineering
previous arrow
next arrow

สถานที่เรียน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. (KMIDS)

KMIDS

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School

1 Thanon Chalong Krung, Ladkrabang, Bangkok, TH 10520