KMIDS

News and Announcements

KMIDS @ World Robot Olympiad in Costa Rica

แอดมินขอนำภาพบรรยากาศการแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO) 2017 ในวันที่ 2 มาฝากแฟนเพจทุกๆ ท่านค่ะ บรรยากาศวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก น้องๆ ทั้ง 6 คน ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและผู้ร่วมงานที่ให้ความสนใจบูทของน้องๆอย่างไม่ขาดสายเป็นเวลา 8-9 ชั่วโมง อย่างเข้มแข็งและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม พวกเรารู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆ ทุกๆ คนมากๆ ค่ะ นอกจากนี้วันนี้ยังมีงาน friendship festival ปิดท้าย เพื่อให้ผู้ร่วมงานจากมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกได้พบปะพูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน พรุ่งนี้เหลือการแข่งขันอีก 1 วัน อย่าลืมส่งแรงเชียร์ไปถึงน้องๆ ทั้ง 6 คน และทีม coach ของเรา ด้วยนะคะ ??? The second day of World Robot Olympiad (WRO) 2017 …

KMIDS @ World Robot Olympiad in Costa Rica Read More »

Kmids students at Mahidol

49th International Chemistry Olympiad

KMIDS students had the opportunity to attend the 49th International Chemistry Olympiad in Thailand; Chemistry Talk Series today at Faculty of Science, Mahidol University. Four ex-Olympiads shared with the students their experiences and benefits gained from participating in the chemistry Olympiad. The talk was not only informative but also very inspirational. Thank you very much …

49th International Chemistry Olympiad Read More »