วันนี้ (22 มิ.ย. 61) นักเรียนระดับชั้นเกรด 7 และเกรด 8 เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมหลายอย่าง ซึ่งการทำกิจกรรมในวันนี้ นักเรียนได้รับความรู้ และยังสนุกสนานมาก ๆ เลยค่ะ

Our grade 7 and grade 8 students are learning about Biomedical Engineering in the Electronics Camp. The camp in filled with great learning activities filled with excitement and knowledge.

Related posts

Summer Electronics Camp at KMIDS

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จัดกิจกรรม Electronics Camp เป็นระยะเวลา 4 วัน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นเกรด 7...
Read More