Scholarship Information @ KMIDS

เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา (ด้านวิชาการ) รอบพิเศษ!! ในระดับชั้นเกรด 7 ปีการศึกษา 2018-19 ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค.2561 

ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ในการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศของนักเรียน 

มาร่วมเป็นก้าวแรกเพื่อสู่ระดับนานาชาติที่ KMIDS กันนะคะ

ติดต่อที่ 062-595-4222 (ฝ่ายรับสมัครนักเรียน) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.30 -16.00 น. ค่ะ

ระเบียบการ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  https://goo.gl/G4d7pN