ประกาศสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2 / 2561-62

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ตามลิ้งค์นี้

Related posts

Biomedical Engineering in the Electronics Camp

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) นักเรียนระดับชั้นเกรด 7 และเกรด 8 เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์...
Read More

Summer Electronics Camp at KMIDS

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จัดกิจกรรม Electronics Camp เป็นระยะเวลา 4 วัน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นเกรด 7...
Read More