ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ (KMIDS Special Talent Scholarships) ปีการศึกษา2560-61

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ตรวจสอบผลการสอบชิงทุนการศึกษา ได้ที่ (https://goo.gl/Tk81FS)

KMIDS Special Talent Scholarship Decision Announcement for the academic year 2017-18

We would like to congratulate all the applicants who have received KMIDS Special Talent Scholarships.

Related posts