ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ (KMIDS Special Talent Scholarships) ปีการศึกษา2560-61

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ตรวจสอบผลการสอบชิงทุนการศึกษา ได้ที่ (https://goo.gl/Tk81FS)

KMIDS Special Talent Scholarship Decision Announcement for the academic year 2017-18

We would like to congratulate all the applicants who have received KMIDS Special Talent Scholarships.

Related posts

KMIDS Round 3 Admissions February 7 to March 16

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561-62 เข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 7, 8 และ 10...
Read More