ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560-61

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ตรวจสอบผลการสอบชิงทุนการศึกษา ได้ที่ https://tinyurl.com/mj2z4ug

Scholarship Decision Announcement for the academic year 2017-18

We would like to congratulate all the applicants who have received KMIDS academic scholarships

For full details, please go to https://tinyurl.com/mj2z4ug

Related posts

KMIDS Round 3 Admissions February 7 to March 16

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561-62 เข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 7, 8 และ 10...
Read More