โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

KMIDS is pleased to announce the names of nine KMIDS WRO team members who will be participating in this year’s World Robot Olympiad (WRO) competition under the regular category. Congratulations students!!! 🎉🎉

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 9 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทีม ‘KMIDS WRO Team’ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

Related posts

KMIDS Round 3 Admissions February 7 to March 16

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561-62 เข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 7, 8 และ 10...
Read More