โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

KMIDS is pleased to announce the names of nine KMIDS WRO team members who will be participating in this year’s World Robot Olympiad (WRO) competition under the regular category. Congratulations students!!! 🎉🎉

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 9 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทีม ‘KMIDS WRO Team’ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

Related posts

Academic and Special Talent Scholarships

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Scholarships) อ่านรายละเอียดได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/XWi6k8...
Read More

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Scholarships) อ่านรายละเอียดได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/XWi6k8 ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนความสามารถพิเศษ...
Read More