กลับมาอีกครั้ง ตามคำเรียกร้อง กับกิจกรรม
“Changing Classrooms with Robotics”

ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!!!
ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 เมษายน 2560
เวลา 10.00-12.00 น. และ 13:00-15:00 น. (รวม 4 รอบ)

รับนักเรียนจำนวน 24 คนต่อรอบ (จำกัดครอบครัวละ 2 คน คนละ 1 รอบเท่านั้น)
พบกับการจำลองห้องเรียนแบบ Active Learning STEM Classroom with Robotics

กิจกรรมนี้จะช่วยตอบคำถามว่า
* STEM คืออะไร ต่างจากการเรียนการสอนปกติอย่างไร
* ทำไมต้องเป็น STEM with Robotics

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
088-892-6111 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

Changing Classrooms with Robotics workshop is back!!!

KMIDS would like to invite students to experience our active learning STEM classroom first-hand for FREE!!!

The workshop will be providing answers to the questions:
– What is STEM?
– How is it different from traditional teaching and learning?
– What are the advantages of using STEM with robotics?

The activity will take place from 10:00-12:00 or 13:00-15:00 on Saturday 1st and Sunday 2nd April

We will accommodate a maximum of 24 participants per session (Due to limited seating, we can offer only 2 places per family)

For more information and to sign up for the event please call:
088-892-6111

We look forward to meeting you on the day!

Related posts