โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า KMIDS Phone Number

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ขณะนี้ ฝ่ายวิชาการ (Academic Office) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จาก 088-892-6111 เป็น 085-917-4242

ขออภัยในความไม่สะดวก

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

Related posts

Academic and Special Talent Scholarships

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Scholarships) อ่านรายละเอียดได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/XWi6k8...
Read More

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Scholarships) อ่านรายละเอียดได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/XWi6k8 ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนความสามารถพิเศษ...
Read More