โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า KMIDS Phone Number

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ขณะนี้ ฝ่ายวิชาการ (Academic Office) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จาก 088-892-6111 เป็น 085-917-4242

ขออภัยในความไม่สะดวก

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

Related posts

KMIDS Round 3 Admissions February 7 to March 16

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561-62 เข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 7, 8 และ 10...
Read More