โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

KMIDS is pleased to announce the names of nine KMIDS WRO team members who will be participating in this year’s World Robot Olympiad (WRO) competition under the regular category. Congratulations students!!! 🎉🎉

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 9 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทีม ‘KMIDS WRO Team’ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

Related posts

2nd Registration Day at KMIDS

KMIDS ยินดีต้อนรับผู้ปกครองเเละน้องๆ นักเรียน ในวันรับรายงานตัวนักเรียน ณ ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
Read More