โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า KMIDS Phone Number

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ขณะนี้ ฝ่ายวิชาการ (Academic Office) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จาก 088-892-6111 เป็น 085-917-4242

ขออภัยในความไม่สะดวก

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

Related posts

2nd Registration Day at KMIDS

KMIDS ยินดีต้อนรับผู้ปกครองเเละน้องๆ นักเรียน ในวันรับรายงานตัวนักเรียน ณ ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
Read More