ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุน ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Scholarships) อ่านรายละเอียดได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/XWi6k8

ผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนความสามารถพิเศษ (Special Talent Scholarships) สามารถติดตามรายละอียด ได้ตาม Link นี้ >> https://goo.gl/cNRkB4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-415-2444 กด 1

Related posts

KMIDS Admission

Admission Information for 2018

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2561-62 เข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 7, 8 และ 10...
Read More